Tevékenységünk

A BON-SEC Vagyonvédelmi Kft. főprofilja a komplex vállalkozásbiztonsági szolgáltatás, amely olyan alaptevékenységekre építi szolgáltatásait, mint:

 • biztonsági auditálások;
 • klasszikus vagyon és személyvédelmi tevékenységek szervezése, irányítása, ellenőrzése
 • objektumőrzések,
 • rendezvénybiztosítás,
 • 24 órás gépkocsis járőrszolgálat,
 • kintlévőség kezelés, követelésbehajtás,
 • pénz és értékszállítás, kísérés,
 • testőr-, és sofőrszolgálat,
 • beléptető-, és tűz- videó-riasztó rendszerek telepítése, karbantartás,
 • 24 órás távfelügyeleti szolgáltatás,
 • informatikai biztonsági szaktevékenység,
 • humánkockázati felmérések,
 • biztonsági, vagyonvédelemmel kapcsolatos témakörökben oktatás és képzés,
 • takarítás.

A BON-SEC Vagyonvédelmi Kft. már képes lefedni a teljes vállalkozásbiztonsági portfoliót, az élőerős őrzéstől a stratégiai védelmi tanácsadásig.

A megszerzett ismeretek és gyakorlati tapasztalat azt jelenti, hogy a BON-SEC Vagyonvédelmi Kft. a megrendelő igényeit kimagasló színvonalon képes kiszolgálni, és a tevékenységét a törvényeknek és a törvényes rendelkezéseknek megfelelően végzi.

Eredményeink

A BON-SEC Vagyonvédelmi Kft. 2008-tól átlagosan 430 törvényesen bejelentett munkavállalót foglalkoztat, ami ebben az ágazatban rendkívül magas aránynak számít.

A BON-SEC Vagyonvédelmi Kft. a rendkívül magas járulék és egyéb terhek ellenére alapvetően nem preferálja az alvállalkozói rendszert, a szakmai tevékenységet a magasan képzett, tisztességes jövedelemmel rendelkező, mindenkori megbízókhoz lojális munkavállalókra építi.

A BON-SEC Vagyonvédelmi Kft. az átlagosnál szigorúbb belső utasításai, gondosan kiválasztott szakembergárdája, valamint jövőorientált piacpolitikája garancia arra, hogy megrendelőit a megfelelő módon kiszolgálja. Célunk, hogy olyan alternatívát teremtsünk a magyar piacon, amelyben a megrendelők költségtakarékosan is kimagasló minőségű szolgáltatást tudnak vásárolni. A biztonság-stratégia kidolgozása és megvalósítása együttesen képviseli azt az értéket, amely valamennyi megrendelőnél növeli a bizalmat és a tulajdon védelmét.

Szolgáltatásainkról röviden

Egyedi adatszolgáltatás (Informális tanácsadás):

Az informális tanácsadás hátterében a hatályos törvények szerint végrehajtott adatgyűjtő, adatellenőrző, értékelő és elemző munka áll, amely a klasszikus hírszerzési elvekre és módszerekre épül.

Példák Egyedi adatszolgáltatásra:

 • Harmadik fél tekintetében (partnerek, stb.): hitel-, és szerződőképesség megállapítás, adatszolgáltatási fegyelem ellenőrzése, kintlévőség rendezésére irányuló adatgyűjtés, versenytárs-figyelés;
 • Saját munkaerő irányban: adott személy alkalmazásának kockázatelemzése, új felvételes adatszolgáltatásának hitelesítése, stb.

Személyes biztonsági tanácsadás:

Biztonsági tanácsadás a top-menedzsment részére, különböző személyes krízishelyzetek megelőzésére, illetve megoldására.

Néhány példa az elmúlt évek gyakorlatából:

 • személyes megfigyelés gyanújának megerősítése, vagy kizárása;
 • zsarolás, fenyegetés elleni védekezés;
 • titkos üzleti találkozók megszervezése;
 • klasszikus védelmei feladatok szervezése (magas kockázatú külföldi úthoz testőr biztosítása, stb.).

Vállalkozás biztonsági tanácsadás:

Biztonsági tanácsadás a top-menedzsment részére, különböző vállalati krízishelyzetek megelőzésére, illetve megoldására.

Néhány kiemelt feladat az elmúlt évek gyakorlatából:

Vállalati biztonsági átvilágítások

Tárgya: élőerős őrzés és az alkalmazott biztonsági technikák hatékonysága, titokvédelem betartása, irat- és értékőrzés minősége, belső szabályozás felülvizsgálata, védelmi koncepció elkészítése, stb.

Informatikai biztonsági tanácsadás

Az alkalmazott biztonsági eljárások és technikák átvilágítása, tesztelése, külső támadások imitációja, stb.

HR tanácsadás

Személyes titokvédelmi feladatok meghatározása, új belépő kontrollja, belső ellenőrzések, speciális oktatás, képzés, stb.

Árainkról

A BON-SEC Vagyonvédelmi Kft. árai minden esetben személyére szabottak, vagyis az ügyféllel közösen egyedileg kerülnek meghatározásra.

A fenti szolgáltatások, továbbá a stratégiai tanácsadás és a klasszikus védelmi feladatok teljesítése ügyében, az együttműködés elvi kereteinek tisztázása után minden esetben konkrét ajánlat készül az igénybe venni kívánt szolgáltatások költségeiről, és a teljesítési határidőkről, továbbá a garanciákról.

Üzleti hírnevünk

Cégünk mindig és minden esetben a hatályos jogszabályok szerint, de ügyfeleinek érdekét maximálisan figyelembe véve jár el. Számunkra ugyanis a legfőbb érték ügyfelünk vállalati jó híre, melyet az üzleti érdekekkel együtt elsődlegesen védeni kell.

A megbízások teljesítése során igen szigorú jogi, erkölcsi és pénzügyi garanciákat vállalunk a végrehajtás minőségére vonatkozóan.

A pénzügyi elszámolásra minden esetben utólagosan, az elfogadott és visszaigazolt teljesítés után kerül sor.

Partnereink

© 2010 - 2020 BON-SEC Kft. Minden jog fenntartva.